06/02/2023

Projekat mala škola „Drugovanje“ je vaspitno-edukativni program namenjen deci i mladima u osnovnoj školi, koji je Centar za razvoj i integraciju u partnerstvu sa Udruženjem distrofičara iz Niša sproveo u periodu Oktobar 2010. godine – April 2011. godine.
Osnovni cilj projekta je bio da kroz obuku vršnjačkih edukatora a zatim i edukaciju vršnjaka dece u osnovnim školama, podigne se nivo znanja o deci sa invaliditetom ili sa razvojnim smetnjama. Ove aktivnosti trebale su da pomognu inkluziju ove grupe dece u redovne škole i omoguće im ne diskriminaciju već jednakost i ostvarivanje druženja i bolje komunikacije sa vršnjačkom grupom u školama koje pohađaju.
Aktivnosti su se odvijale u deset osnovnih škola na teritoriji grada Niša a edukacijom je bilo obuhvaćeno preko dvesta dece i mladih. Učešće osoba sa invaliditetom kao koradioničara i aktivnih učesnika medijske kampanje, omogućilo je ostvarivanje interaktivnog odnosa i njihovu veću inkluziju.
Najvažnija dostignuća u projektu:
Održano je 10 edukativnih radionica po Programu iz Priručnika „Mala škola Drugovanja” na kojima je edukaciju prošlo 30 vršnjačkih edukatora.
Informacije o realizaciji projekta sa decom objavljene su u jutarnjim informativnim emisijama lokalnih medija: „TV 5“, „Belle Ami“, „NTV“ i „Zona“. Rad na projektu je predstavljen na izložbi fotografija „Vidljivi u svom okruženju“ koju je organizovalo udruženje distrofičara Niš povodom 3 Decembra, posebnim panoom sa fotografijama sa održanih radionica i usmenim predstavljanjem pred lokalnim medijima i predstavnicima lokalne samouprave.
Ukupno je održano 10 Tribina po Programu iz Priručnika „Mala škola „Drugovanja“ u deset osnovnih škola iz kojih dolaze vršnjački edukatori.
Urađen je letak o radu udruženja distrofičara na kome je predstavljen i projekat vršnjačke edukacije. Letci su podeljeni vršnjačkim edukatorima koji su ih davali vršnjacima u školi, a podeljen je i prisutnima na izložbi. Podeljeno je preko 100 letaka.
Projekat je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i Međunarodne banka za obnovu i razvoj Projekat «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou» (DILS).