06/02/2023

Septembra meseca 2008 godine, Centar za Razvoj i Integraciju je u partnerstvu sa niškom gradskom opštinom Pantelej, započeo realizaciju projekta „Obezbedimo za našu decu dom bez duvanskog dima“. Cilj projekta je bio podizanje nivoa svesti lokalne zajednice sa ciljem zaštite dece od štetnog dejstva duvanskog dima kome su svakodnevno izloženi a naročito u svojim domovima.

Predložene aktivnosti su uključivale različite učesnike: lokalnu samoupravu i njene zvaničnike, nastavnike i vaspitače iz lokalnih škola i vrtića, zdravstvene institucije i zdravstvene radnike, roditelje i decu. Projekat se sprovodio u periodu Septembar 2008 godine – Juli 2009 godine kroz sledeće aktivnosti: mobilisanje pažnje lokalne zajednice, edukacija nastavnika, vaspitača i roditelja, školsko takmičenje na temu Borba protiv pušenja, savetovanja i javne kampanje. Projektom je obuhvaćeno 100 nastavnika iz osnovnih škola, 100 roditelja, 500 dece iz osnovnih škola i 300 dece iz predškolskih ustanova niške gradske opštine Pantelej.

Projekat su finansirali Američka ambasada (Projekat Malih grantova) i Ambasada Kraljevine Holandije (Projekti MANTRA KAP).