06/02/2023

U periodu Jun – Novembar 2012. godine „Internacionalni konzorcijum za solidarnost“ u partnerstvu sa „Romskim kulturnim centrom“ iz Vranjske Banje je sproveo projekat unapređenja infrastrukture u kolektivnom centru “Tehnička škola” u Bujanovcu. Cilj projekta je bio unapređenje uslova za život stanovnika kolektivnog centra 115 Roma raseljenih lica sa Kosova i Metohije, kroz rekonstrukciju i popravak sanitarnog bloka.
U obimnim građevinskim radovima rekonstruisano je i izgrađeno 7 toaleta, 7 tuš kabina i izrađena je septička jama. Po završetku građevinskih radova, stanovnicima kolektivnog centra je održano je predavanje o održavanju higijene sanitarnog bloka i podeljena higijenska sredstva. 10
Na zahtev Poverenika za izbeglice i raseljena lica, aktivnosti su proširene na još dva kolektivna centra u Bujanovcu “Vrtić” i “Ciglana”, u kojima je smešteno 42 raseljena lica sa Kosova i Metohije. Kolektivni centri su okrečeni i pripremljeni za prijem novih stanara.
Projektne aktivnosti je finansirao Karitas Luksemburg.