06/02/2023

„Mačke peru veš“, zbirka bajki Roma jugoistočne Srbije objavljena je 2003. godine, zahvaljujući organizaciji „Lodi per Mostar“, članici ICS-a. Rad na prikupljanju i objavljivanju usmenog predanja Roma bio je prirodan nastavak aktivnosti i programa usmerenih na romsku populaciju i edukaciju romske dece. Knjiga je nastala iz potrebe da se ublaži nedostatak knjiga na romskom, o Romima, njihovoj kulturi, usmenom nasleđu. Sakupljene bajke će poslužiti da se sačuva i otrgne od zaborava bogatstvo usmenog kazivanja Roma iz jugoistočne Srbije. Takođe, biće od koristi onima koji izučavaju romsko kulturno nasleđe i onim najmlađim, romskim školarcima, da se upoznaju sa fantastičnim i bajkovitim svetovima svoje kulture. Nadamo se da će poslužiti i nastavnicima koji rade u multikulturnim sredinama, koji će sadržaje ove knjige ponuditi svoj deci.

 

Preuzmi zbirku:  Mačke peru veš