06/02/2023

Program psihosocijalne podrške izbeglicama u kolektivnim centrima, čiji je donator UNHCR (Visoki komesarijat za izbeglice UN), počeo je da se sprovodi 1995. i bio je osnova za razvoj ostalih programa ICS-a u jugoistočnoj Srbiji. Aktivnosti sticanja različitih veština, kao i rekreativne aktivnosti organizovane su u 20 kolektivnih centara za smeštaj izbeglica: šivenje, frizerske usluge, stolarstvo, sportske aktivnosti, uzgajanje povrća, kuvanje, slikarstvo, izrada keramike, kursevi kompjutera, nastava stranih jezika, kursevi knjigovodstva, polaganje za C kategoriju vozačke dozvole, itd.
Od 1999., nakon NATO intervencije u Srbiji, program je prilagođen, kako bi se u njega uključila raseljena lica koja su tada stigla sa Kosova, i kako bi se odgovorilo na njihove specifične potrebe. Program se i dalje sprovodi u 9 opština (Niš, Niška Banja, Aleksinac, Svrljig, Gadžin Han, Leskovac, Vranje, Kuršumlija, Bela Palanka), u saradnji sa lokalnim partnerima: „Nova“ iz Niša i „Društvo za razvoj kreativnosti“ iz Aleksinca. Program ima skoro 1000 korisnika – izbegle i raseljene dece i starih, i nudi ne samo redovne nedeljne aktivnosti u radionicama, već i ad-hoc događaje, kao što su izleti, predstave, koncerti, izložbe, posete istorijskim spomenicima, Zoološkom vrtu, itd.
Od početka 2003. program obuhvata i komponentu koja je posebno namenjena raseljenoj i lokalnoj romskoj deci i adolescentima. To su prvenstveno obrazovne aktivnosti, koje se sprovode u saradnji sa lokalnim partnerima – romskim nevladinim organizacijama. Aktivnosti obuhvataju predškolsku pripremu romske dece, kompenzatorni program za romsku decu koja pohađaju školu, opismenjavanje i pripremu za upis u školu one dece koja nikada nisu pohađala školu, stručno osposobljavanje adolescenata koji nisu upisali srednju školu ili koji su napustili osnovnu školu u nekom od završnih razreda. Osim ovih aktivnosti, ICS je podržao i organizovanje seminara za nastavnike u školama sa značajnim brojem romske dece, kako bi stekli potrebna znanja neophodna za uspešan rad sa romskom decom.

Partneri ICS-a na ovom programu su: 
„Udruženje romskih studenata“ Novi Sad, koje sprovodi projekat u naselju Veliki Rit (Novi Sad), „Romski život“ Železnik (Beograd), koji sprovodi projekat u naseljima Železnik i Sremčica, „Narajan“ Preševo , koji sprovodi projekat u Preševu, „Društvo za unapređivanje romskih naselja“ Beograd , koje je sprovodilo projekat u Leskovcu i Surdulici