06/02/2023

Grupa italijanskih aktivista organizacije „Oltre Confine“ iz grada Cernusco sull Naviglio je 2000. godine prikupila sredstva i pokrenula inicijativu za pokretanje pilot-projekta kreditiranja raseljenih lica sa Kosova. Projekat ima za cilj da omogući privremeno raseljenim licima koja žele da započnu dohodovne aktivnosti da dođu do neophodnih sredstava koja nisu u mogućnosti da pribave kroz bankarski sistem, zbog strogih uslova dobijanja istih.
Od početka 2001. godine do danas, finansirano je 14 projekata u opštinama Aleksinac, Bojnik, Leskovac, Niš i Vranje. Prosječan iznos kredita je 700 evra, rok otplate kredita iznosi od 12 do 18 mjeseci, sa simboličnom kamatom 2% na iznos kredita. Vraćena sredstva se ponovo ulažu u fond iz kojeg se nastavlja dalje kreditiranje.