06/02/2023

U leto 2000., u grupi italijanskih volontera koji su proveli dve nedelje u Nišu i jugoistočnoj Srbiji, u organizaciji „Lunarie“, na programu psihosocijalne podrške, čiji je donator UNHCR, bio je i Pietro Pertici iz organizacije „TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE“, članice ICS-a. Između ostalog, posetio je i kolektivni centar „Selova“, udaljen oko 15 km od Kuršumlije, nerazvijene opštine na jugu Srbije, na administrativnoj granici sa Kosovom. U to vreme, Kuršumlija sa oko 23.000 stanovnika, pružila je utočište raseljenima sa Kosova – njih oko 10.000 je u prvom talasu bilo u ovoj opštini. Samo oni najugroženiji dobili su smeštaj u kolektivnom centru „Selova“, radničkim barakama firme koja je radila na izgradnji brane u blizini. Sam centar je udaljen 5 km od najbližeg sela, gde deca pohađaju školu, i 15 km od ovog malog grada.
Videvši uslove života, izolovanost centra, vrlo malo mogućnosti za zaposlenje, ugroženo psihičko stanje stanovnika centra, kao i nepovoljne uslove za normalan razvoj dece i mladih, Pietro je, vrativši se u Italiju, sa svojom organizacijom obezbedio sredstva za finansiranje projekta Medijateke u ovom centru. Projekat je obezbedio uređenje prostorije za mlade, koja sada nudi TV, satelitsku antenu, video, mini liniju, kompjuter, štampač, kao i veliki broj knjiga, časopisa, video kaseta i kompakt diskova. Deca i mladi sada imaju prostoriju i za radionice koje organizuje ICS, kao i za druženje, učenje, izradu domaćih zadataka, itd. Osim ovoga, organizacija „TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE“ obezbedila je i sredstva za pomoć Narodnoj biblioteci u Kuršumliji u vidu softvera, knjiga i opreme. Inicirana je i saradnja i bratimljenje opština Pontedera i Kuršumlija.
U nadi da će se ova saradnja nastaviti, koristimo priliku da se zahvalimo Pietru Perticiu lično i organizaciji „TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE“.