06/02/2023

Projekat „Svi zajedno“je vaspitno-edukativni program namenjen deci i mladima, učenicima srednjih škola u Gradu Vranju. Aktivnosti je sproveo „Centar za razvoj i integraciju“ u partnerstvu sa Međuopštinskom organizacijom Saveza slepih Srbije Vranje u periodu Juni – Decembar 2011. Aktivnosti su se odvijale kroz obuku vršnjačkih edukatora a zatim i edukaciju vršnjaka dece u srednjim školama. Cilj projektnih aktivnosti je bio da podignemo nivo znanja o deci sa invaliditetom ili sa razvojnim smetnjama i da pomognemo inkluziju ove grupe dece u redovne škole i omogućimo im ne diskriminaciju, već jednakost i ostvarivanje druženja i bolje komunikacije sa vršnjačkom grupom u školama koje pohađaju.

Najznačajniji rezultati projekta:
• obučeno 20 vršnjačkih edukatora,
• izrađen Priručnik,
• realizovano 10 radionica iz Programa,
• 80% učesnika ostvarilo potreban nivo znanja i veština,
• 80% dece ovladalo osnovnim saznanjima vezanim za potrebe i probleme osoba sa invaliditetom,
• 60% lokalnih medija objavilo je neki od priloga ili novinskih članaka vezanih za projektne aktivnosti

Donator – Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.