06/02/2023

Program humanitarne, psihosocijalne, pravne i medicinske pomoći starijim Romima, žrtvama nacističkog progona, sprovodi se od 17. aprila 2003. na inicijativu Međunarodne organizacije za migracije (IOM).
Nemačka fondacija „Sećanje, odgovornost i budućnost“ i Okružni sud Sjedinjenih država za Njujorški istočni okrug (Poravnanje sa švajcarskim bankama) ovlastili su IOM da rukovodi pružanjem humanitarne pomoći starijim Romima, preživelim žrtvama progona nacističkog režima, rođenim do 9. maja 1945. godine.
U prvih pet i po mjeseci, do 30. septembra 2003, ICS je ovaj program sprovodio u 6 opština na jugoistoku Srbije: Aleksincu, Beloj Palanci, Pirotu, Vranjskoj Banji, Vranju i Bujanovcu, i obezbeđivao pomoć i podršku za 900 korisnika.
Od 1.oktobra 2003., program je produžen na još godinu dana i u njega je uključena i opština Leskovac, a broj korisnika je porastao na 1.300. Naredno produženje projekta na još sedam meseci usledilo je 1. oktobra 2004. U opštinama Vranjska Banja, Vranje i Bujanovac, ICS direktno sprovodi program, dok se u ostalim opštinama sarađuje sa lokalnim partnerima na sprovođenju projekta.
Društveni klubovi, osnovani u šest opština, centar su svih aktivnosti programa. U njima se korisnici svakodnevno sastaju i druže, provode vreme sa svojim vršnjacima u neformalnoj opuštenoj atmosferi razgovarajući, igrajući društvene igre, radeći ručne radove, gledajući TV, čitajući novine. Pored slobodnih aktivnosti, jednom nedeljno korisnici imaju priliku da, uz pomoć domaćina kluba, organizuju neki poseban događaj, zavisno od svojih interesovanja. Nekada su to posete advokata ili socijalnih radnika koji im daju savete i pružaju pomoć u konkretnim životnim problemima, nekada izložba na kojoj prikazuju svoje rukotvorine, muzičke večeri; ipak, izleti i obilasci kulturno-istorijskih spomenika su najpopularniji događaji.
U sedmoj opštini, Leskovac, umesto društvenog kluba, postoji Centar za pružanje pravne pomoći, gde se četiri puta nedeljno korisnici mogu obratiti za pomoć advokatu.
Pored klupskog prostora, u svih sedam opština postoji i medicinski prostor gde korisnici tri puta nedeljno mogu da dobiju savet lekara i medicinske sestre, kao i najneophodnije lekove. Lekar takođe evidentira i njihove potrebe za naočarima i zubnim protezama i upućuje korisnike određenim ustanovama i ordinacijama koje u okviru programa realizuju te potrebe. Jednom nedeljno medicinski timovi posećuju korisnike koji zbog bolesti ili hendikepa nisu u stanju da dođu u klub. Tako ovi korisnici u svojim domovima dobijaju pomoć i lekove.
Pored redovnih mesečnih aktivnosti, u okviru programa se svaka tri meseca obezbeđuje po jedan higijenski paket i jedan paket hrane za svakog korisnika. Većina korisnika pakete dobije u klubovima, dok se bolesnim i korisnicima koji iz bilo kojih razloga ne mogu da dođu u klub pomoć dostavlja u njihovim domovima.
U zimskim mesecima svaki korisnik dobije i određenu, programom predviđenu, količinu drva, koja mu se dostavlja na kućnu adresu.
Najugroženiji korisnici su u prilici da dobiju i jednokratnu hitnu finansijsku pomoć. Pomoć se daje za različite kategorije potreba i može biti dodeljena za plaćanje troškova lečenja, materijala za operacije, nabavku slušnih aparata, lekova za hemoterapiju, merača šećera u krvi za dijabetičare, ali i za izmirivanje dugovanja za električnu energiju, vodu, za nabavku neophodne odeće, kreveta, šporeta, itd.
Do sada je podeljeno: 58.189 podeljenih lekova, 9.600 higijenskih paketa, 9.600 paketa hrane i 5,850 m3 ogrevnog drva, hitna finansijska pomoć za 501 korisnika, 756 para naočari za 466 korisnika, 310 zubne proteze za 161 korisnika.