06/02/2023

Organizacija „Oltre Confine“ iz grada Cernisco sull Naviglio obezbedila je sredstva za finansiranje jednog specifičnog projekta, koji je omogućio ICS-u da primeni pristup koji duže vreme zagovara, ali koji, na žalost, ne nailazi na razumevanje donatora.
Naime, Dragan i Damir Vranešević sviraju u muzičkoj radionici ICS-a i „Nove“ od 2001. Suočeni sa višestrukim problemima izbeglištva i u periodu adolescencije, vrlo teško se snalaze u lokalnoj sredini. Napustili su osnovnu školu, ne rade, žive sa majkom i bratom koji ima posebne potrebe.
Sa druge strane, postigli su značajne rezultate u muzičkoj radionici i ostvarili vrlo dobar kontakt sa radioničarem Banetom Radulovićem.
Nije bilo odgovarajućih programa kroz koje bi moglo da poboljšaju svoj položaj, a naročito nije bilo programa gde bi dobili posebnu pažnju i praćenje tokom realizacije.
Zahvaljujući Marcu Barlassinu i organizaciji „Oltre Confine“, ICS realizuje projekat njihovog stručnog osposobljavanja. Najpre su ove godine Dragan i Damir završili osnovnu školu. U međuvremenu, njihova porodica je ušla u program samogradnje kuće u selu Drćevac kod Leskovca. Početkom 2004., nakon završetka kuće na kojoj i sami rade, počeće stručno osposobljavanje, odnosno zanatsku obuku u Leskovcu. Ukoliko uspešno završe obuku, dobiće alat za zanat za koji su se obučavali. Sve vreme, dobijaju neophodnu pomoć ICS-a, a njihov napredak prati radioničar sa kojim rade.