06/02/2023

Glavni cilj projekta je pospešivanje inkluzije starijih Roma u život lokalne zajednice, kroz intergeneracijski pristup I socijalne kontakte između lokalne romske i neromske populacije. Projektne aktivnosti se sastoje od redovnih klubskih aktivnosti, radionica, društvenih događaja I geronto usluga – usluga pomoći u kući I biće realizovane na teritoriji Vranja i Vranjska Banje.
Projekat obezbeđuje asistenciju za 230 Roma, preživelih žrtava Holokausta, njihove vršnjake ne-Rome I decu iz lokalne zajednice. Projekat će se planiranim aktivnostima – geronto usluge za starije pripadnike romske nacionalne manjine, edukativne radionice za mlade pripadnike romske populacije i zajedničke radionice za decu i stare, organizovanjem društvenih događaja, podići kvalitet života starih lica na teritoriji Grada Vranja. Kroz intergeneracijski pristup, radiće se na prevazilaženju osećaja usamljenosti i bespomoćnosti marginalizovanih starih lica i ohrabriti njihovo aktivno učešće u životu lokalne zajednice.
Projekat se sprovodi u periodu Februar 2018 – Novembar 2019. u partnerstvu sa
udruženjem građana “Romani Asvi“ iz Vranja.
Projekat je finansiran od strane Nemačke fondacije „Sećanje, odgovornost i budućnost“ i Grada Vranja.