06/02/2023

Projekat “Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju“ koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac, a partneri na projektu su Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland – ASB, Makedonski Helsinški odbor i Novosadski humanitarni centar (Srbija).
Opšti cilj projekta jeste da doprinese promociji i zaštiti ljudskih prava migranata,
uključujući tražioce azila i azilante u trećim zemljama, koji prolaze kroz Makedoniju i
Srbiju.
Ciljne grupe u projektu su migranti iz Sirije, Avganistana, Eritreje, Iraka, Somalije, Iraka, Sudana, uključujući tražioce azila i azilante u trećim zemljama;
Aktivnosti koje IKS, kao članica Mreže sprovodi na teritoriji Preševa i Vranja su sledeće: Identifikacija, dokumentovanje i izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava, obezbeđivanje administrativne, pravne i logističke pomoći migrantima čija ljudska prava su narušena.
Projekat finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR Global Call 2015). Projekat traje dve godine (2016-2018).