06/02/2023

U periodu 01 septembar 2013 – 31 Avgust 2014. Međunarodna organizacija za migraciju je nastavljajući svoju dugogodišnju podršku za stare Rome – rođene pre 09 maja 1945. godine, žrtve Holokausta obezbedila sredstva za humanitarnu, socijalnu i medicinsku pomoć za 1000 korisnika u 8 opština jugoistočne Srbije. Projektnim aktivnosti su obuhvaćene sledeće opštine: Aleksinac, Bela Palanka, Pirot, Leskovac, Surdulica, Vranje, Vranjska Banja i Bujanovac.
Aktivnosti su se sastojale od: Socijalizacije korisnika u za to obezbeđenim prostorijama u svakoj opštini – Društvenim Klubovima. Pored druženja, organizovane su radionice, zdravstveno savetovanje i prosvećivanje i deljeni besplatni lekovi, kao i paketi hrane i higijene.
Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa partnerskim organizacijama: “Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac, “Đurđevdan Bela Palanka,  “Pralipe Pirot, “Društvo za edukaciju Roma  Surdulica, “Romski kulturni centar Vranjska Banja i “Omladinski forum za edukaciju Roma Bujanovac.
Sredstva su obezbeđena od strane Okružnog Suda Sjedinjenih država za Njujorški istočni okrug (Poravnanje sa švajcarskim bankama).