06/02/2023

U periodu 1. oktobar – 31. decembar 2016. Međunarodna organizacija za migraciju je nastavljajući svoju dugogodišnju podršku za stare Rome – rođene pre 9. maja 1945. godine, žrtve Holokausta obezbedila sredstva za humanitarnu, socijalnu i medicinsku pomoć za 500 korisnika u 4 opština jugoistočne Srbije. Projektnim aktivnosti su obuhvaćene sledeće opštine: Pirot, Vranje, Vranjska Banja i Bujanovac. Aktivnosti su se sastojale od: Socijalizacije korisnika u za to obezbeđenim prostorijama u svakoj opštini – Društvenim Klubovima. Pored druženja, organizovane su radionice, zdravstveno savetovanje i prosvećivanje i deljeni besplatni lekovi, kao i paketi hrane i higijene.
Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa partnerskim organizacijama: “Pralipe Pirot,
“Romski kulturni centar Vranjska Banja i “Omladinski forum za edukaciju Roma Bujanovac.
Sredstva su obezbeđena od strane Okružnog Suda Sjedinjenih država za Njujorški istočni okrug (Poravnanje sa švajcarskim bankama).