06/02/2023

Italian Consortium of Solidarity

Knjaževačka 88, 18000 Niš,
tel./fax (–381 18) 575-260, 575 262
icsni@eunet.rs

CV možete preuzeti OVDE.

Zvanicno ime Italian Consortium of Solidarity-

Italijanski Konzorcijum za Solidarnost

Skracenica ICS
Pravni status ICS je prema prema italijanskom zakonu pravno priznato udruzenje.
Sluzbena adresa Via Monti Di Pietralata 16, Roma, Italy

Knjazevacka 88, 18000 Nis

Odgovorna osoba Ljubomir Pesic, Country Coordinator + 381 63 77 59 518
Telefon + 381 18 575 260
 Fax + 381 18 575 260
E-mail adresa: amministrazione@icsitalia.org, icsni@eunet.rs
Website http://www.icsitalia.org, www.icsserbia.com

OSNOVNE INFORMACIJE O  ICS-U

ICS (Italijanski konzorcijum solidarnosti) osnovan je 1993. kao odgovor na želju italijanskog civilnog društva da pomogne žrtvama konflikta u bivšoj Jugoslaviji, naročito izbeglicama.

ICS je mreža asocijacija, grupa, lokalnih institucija i odbora, društvenih kooperativa, udruženja i drugih organizacija koja se zalažu za promociju međunarodne saradnje i solidarnosti sa ljudima u stanju potrebe, sa ciljem da se afirmišu principi mira, nenasilja, saradnje, solidarnosti, ljudskih prava i pravde, zajedničkog života i demokratije i dijaloga različitih kultura.

Aktivnosti ICS-a imaju za cilj promociju mira u oblastima koje su zahvaćene sukobima, pomoć u razvoju lokalne zajednice, osnaživanje lokalne zajednice na principima demokratije, promovisanje pozitivnih društvenih vrednosti, a protiv rasizma, ksenofobije i društvenog odbacivanja i stimulisanje nevladinog sektora kao veoma bitnog za društvo u celini.

Prateći prvobitnu nameru da pomaže ljudima koji su žrtve sukoba u bivšoj Jugoslaviji, ICS je kao član Evropskog saveta za izbeglice uložio posebne napore u sprovođenju aktivnosti koje su od pomoći izbeglicama: obezbeđivanje smeštaja, stručno osposobljavanje, finansijska podrška, učenje jezika, pravna pomoć, promocija kulturne i društvene integracije izbeglica, zagovaranje na nacionalnom i lokalnom nivou, informisanje izbeglica koje se vraćaju i izdavanje publikacija u cilju informisanja javnosti o pravom položaju izbeglica u zemlji.

Radeći na integraciji marginalizovanih grupa, kao i nacionalnih manjina, ICS posebnu pažnju posvećuje aktivnostima koje kao svoju ciljnu grupu imaju Rome. U tom smislu, ICS je iskustvo stečeno u Italiji preneo i u Srbiju, gde se posebna pažnja posvećuje obrazovanju romske dece, stručnom osposobljavanju mladih Roma, prevenciji i zdravstvenoj edukaciji romske populacije uopšte, osnaživanju Romkinja, kao i podršci i pomoći starim Romima.

 

POLJA DELOVANJA

Migracije i prava azilanata:

 1. Program podrske, integracije i pravne pomoci za azilante i izbeglice.
 2. Program podrske ranjivih grupacija: zrtava torture i izolovanih manjina.
 3. Pomoc u pogranicnim regionima za osobe koje dolaze u Italiju.
 4. Pomoc i kreiranje servisa za pruzanje usluga migrantima, azilantima i izbeglicama.
 5. Pomoc i kreiranje projekata teritorialno podrzanih.
 6. Studije i istrazivanja na temu migracije, prava azila, podrske ranjivim grupacijama
 7. Lobiranje
 8. Informisanje i podizanje nivoa svesti.

Medjunarodna saradnja:

 1. Prisustvo ICS u Moldaviji, Srbiji, Kosovu, Iraku, Izraelu.
 2. Programi pomoci zrtvama torture
 3. Podrska razoju civilnog drustva, demokratizacije, procesesu sirenja ideja mira, interkulturalnog dijaloga
 4. Programi za ranjive grupacije: manjine, zene, interno raseljena lica, izbeglice i ostale zrtve sukoba.
 5. Programi podrske
 6. Programi dohodovnih aktivnosti za ugrozena drustva i ciljne grupe.
 7. Program podrske centrima za mlade.
 8. Program podrske zrtvama trgovine ljudima.
 9. Studije i istrazivanja.

Hitni humanitarni programi:

 1. Distribucija humanitarne pomoci u zonama sukoba.
 2. Programi podrske civilne populacije – zrtava konflikta.
 3. Prihvat i smestaj izbeglica.
 4. Rekonstrukcija

PROJEKTI U SRBIJI

 

1.) Projekti humanitarne pomoci za stare Rome (RHAP) 2003-2008 i Inkluzija starih Roma kroz socijalnu interakciju (IRESI) 2009

Mesto:                                                 Aleksinac, Bela Palanka, Pirot, Nis, Leskovac, Vladicin Han, Surdulica, Vranjska Banja, Vranje i Bujanovac

Trajanje:                                             2003-2009

Ukupan budzet:                                  3,109,223.00 Euro

Donator:                                              Nemacka Fondacija „Secanje, Odgovornost i Buducnost” (EVZ) i Okružni  sud Sjedinjenih država za                                                                             Njujorški istočni okrug (Poravnanje sa švajcarskim bankama)

Kratak opis:
Program humanitarne, psihosocijalne, pravne i medicinske pomoći starijim Romima, rodjenim pre 09. maja 1945, žrtvama nacističkog progona, sprovodi se od 17. aprila 2003. na inicijativu Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Društveni klubovi, osnovani u deset opština, centar su svih aktivnosti programa. U njima se korisnici svakodnevno sastaju i druže, provode vreme sa svojim vršnjacima u neformalnoj opuštenoj atmosferi  razgovarajući, igrajući društvene igre, radeći ručne radove, gledajući TV, čitajući novine. Pored slobodnih aktivnosti, jednom nedeljno korisnici imaju priliku da, uz pomoć domaćina kluba, organizuju neki poseban događaj, zavisno od svojih interesovanja. Nekada su to izložbe na kojoj prikazuju svoje rukotvorine, muzičke večeri; ipak, izleti i obilasci kulturno-istorijskih spomenika su najpopularniji događaji.

Pored redovnih Klubskih aktivnosti, u okviru programa se u periodu 2003-2008 korisnici su imali mogucnost da ostvare i odredjene vrste dodatnih pomoci kao sto su: zdravstveno savetovanje i prosvecivanje uz obezbedjivanje osnovnih lekova, pravna pomoc i savetovanje i pomoc u kuci, kao i materijalnu pomoc u vidu obezbedjivanja ogrevnog drveta, hitnu finansijsku pomoc, obezbedjivanje svaka tri meseca  po jednog higijenskog paket i jednog paketa hrane za svakog korisnika. Većina korisnika pakete dobijala u klubovima, dok se bolesnim i korisnicima koji iz bilo kojih razloga nisu mogli da dođu u klub pomoć dostavljala u njihovim domovima.

Od  2009 godine projekat je nastavio da funkcionise samo na nivou redovnih Klubskih aktivnosti. Projekat se sprovodi u 6 opstina (Aleksinac, Bela Palanka, Pirot, Surdulica, Vranjska Banja i Vranje) uz aktivnu podrsku i pomoc lokalnih samouprava. Osnovni cilj projekta je promovisanje inkluzije starih Roma u lokalnu zajednicu podrzavajuci njihovo aktivno ucesce u drustvenom zivotu zajednice kroz Dnevne Klubske aktivnosti, radionice i Drustvene dogadjaje. Ciljna grupa je prosirena i na mlade i stara lica ne-Rome.

2.) Unapredjenje zdravstvenog statusa Romske zajednice u Juznoj Srbiji (2006)

Mesto:                                                 Vranje, Vranjska Banja i Bujanovac

Trajanje:                                             2006

Ukupan budzet:                                  59.760,00 Euro

Donator:                                              Kanadska Ambasada – CIDA LIP

Kratak opis:
Osnovni cilj projekta je podrska ranjivoj grupaciji Roma; zenama, deci, starim licima i raseljenim licima sa Kosova smestenim u privatnom i kolektivnim centrima u unapredjenju njihovog zdravstvenog.Osnovne aktivnosti su se sastojale od zdravstvenog prosvecivanja i savetovanja, organizovanje Seminara za senzibilizaciji lokalnih zdravstvenih radnika prema romskoj populaciji i edukativnih radionica za zene, decu i stara lica (Osnovne higijenske navike, reproduktivno zdravlje, TBC i HIV/AIDS)

3.) Edukativni i rekreativni program za izbeglu i raseljenu decu, zene i stare u Jugoistocnoj Srbiji – Coordinacija i monitoring lokalnih  NVO, Projekti za romsku populaciju u Srbiji (2003-2006)

Mesto:                                                 Nis, Niska Banja, Aleksinac, Svrljig, Gadzin Han, Leskovac, Vranje, Kursumlija, Bela Palanka, Pirot, Obrenovac, Zeleznik, Novi Sad, Zrenjanin i Beocin

Trajanje:                                             2003-2006

Ukupan budzet:                                  3.747.700 USD

Donator:                                               UNHCR

Kratak opis:
Projekat je zapoceo 1995 godine kao program psihosocijalne pomoci za izbeglice smestene u 20 kolektivnih centara Jugoistocne Srbije. Pored Malih dohodovnih aktivnosti, Mikrokredita, Grantova i strucnog osposobljavanjanja organizovane su i razlicite radionice i rekreative aktivnosti (krojacke, frizerske, stolarske, sportske, povrtlarske, kulinarske, umetnicke, keramicarske, obuka rada na racunaru, kursevi stranih jezika, knjigovodstveni, polaganje za C kategoriju). Sa dolaskom raseljenih lica sa Kosova 1999. godine projekat je adaptiran njihovim potrebama. Obuhvatao je skoro 1,000 izbegle i raseljene dece i starih lica, nudeci ne samo radionicarski rad nego i izlete, predstave, koncerte, izlozbe itd. Od 2003 godine program je imao komponentu koja je bila posebno  dizajnirana za romsku decu i adolescente. Aktivnosti su ukljucivale preskolsku pripremu Romske dece, dodatnu nastavu, casove opismenjavanja i pripremu za polazak u skolu, strucno osposobljavanje za adolescente koji nisu upisali srednju skolu ili su napustili starije razrede osnovne skole. Pored toga, ICS je organizovao seminare za nastavnike skola koje imaju znacajan broj romske dece da bi unapredili svoje znanje kao uslov uspesnog rada sa romskom decom.

4.) Omladinski Centar u  Bujanovcu (2002-2004)

Mesto:                                                  Bujanovac

Trajanje:                                               2002-2004

Ukupan budzet:                                    104.000,00 Euro

Donator:                                              UNICEF

Kratak opis:
Omladinski Centar u Bujanovcu je osnovan 2002 zajednickim trudom UNICEF-a, opstine Bujanovac, ICS-a i lokalnih aktivista koji su dali inicijalnu ideju za projekat. Od ukupno 300 korisnika, 120 mladih ljudi razlicitog etnickog porekla su bili direktno ukljuceni u rad Centra kroz razlicite radionice: novinarsku, pozorisnu, likovnu, modelovanje, lutkarsku, pesnicku, fotografsku, dokumentarnu i psiholoske radionice.

5.) Mikro krediti za raseljena lica sa Kosova (2000-2004)

Mesto:                                                  Aleksinac, Nis, Leskovac, Bojnik i Vranje

Trajanje:                                               2000-2004

Ukupan budzet:                                    5.000,00 Euro

Donator:                                              Italijanska opstina Cernusco sul Naviglio (Milano), NVO Oltreconfine

Kratak opis:
Osnovni cilj projekta je bio podrska ranjivim porodicama, raseljenim sa Kosova i unapredjenje njihovog ekonomskog statusa. 12 porodica, sa ukupno 61 clanom porodice je dobilo pod povoljnim uslovima kredite i zapoceli su ekonomske aktivnosti. Procenat otplate je bio 100%.

6.) Projekat  aktivnosti  Evropskog volonterskog servisa – EVS , (2002-2003)

Mesto:                                                  Bujanovac, Omladinski Centar

Trajanje:                                               2000-2003

Ukupan budzet:                                    13.600,00 Euro

Donator:                                              EVS – Evropski volonterski servis

Kratak opis:
Radeci sa mladim ljudima iz multikulturalne sredine mladi volonteri iz razlicitih zemalja su  uspostavili interkulturalnu razmenu medju njima – njihovo prisustvo je doprinelo razbijanju etnickih predrasuda i stereotipova. Sproveli su i inicirali niz razlicitih radionica:  bioskopske, video i foto radionice.

7.) Zajednica Romima – Aktivnosti za Rome u Vojvodini i Jugoistocnoj Srbiji (2000-2003)

Mesto:                                                  Vojvodina: Subotica, Zrenjanin i Novi Sad; Juzna Srbija: Nis, Vranje i Bujanovac.

Trajanje:                                               2000-2003

Ukupan budzet:                                    1.150.000,00 Euro

Donator:                                              ECHO (Humanitarian Aid Office Belgrade)

Kratak opis:
Glavni cilj ECHO projekta je bio integracija romske populacije (raseljena lica sa Kosova i lokalna populacija) u lokalnu zajednicu. Specificni ciljevi projekta su bili unapredjenje obrazovnog, psiho-socijalnog, ekonomskog i zdravstvenog statusa korisnika. U okviru  sprovodjenja projekta identifikovano je i registorvano 10416 korisnika i za njih su izradjene socijalne karte; dodeljeno je 214 Grantova, 76 Roma adolescenata je uspesno zavrsilo strucno osposobljavanje, vise od 800 dece je pohadjalo edukativne radionice, vise od 100 dece je ukljuceno u regularni obrazovni sistem, ostvareno je znacajano poboljsanje u higijeni u romskim porodicama, vise od 500 zena je bilo ukljuceno u  radionice zdravstvenog prosvecivanja, organizovana su 4 treninga o ljudskim pravima, psihosocijalno savetovanje i pravno savetovanje za vise od 3000 korisnika.

8.) Socio-Ekonomska Studija Izvodljivosti organizovanog povratka kosovskih Srba u Sigu i Brestovik (2003)

Mesto:                                                 Srbija i Crna Gora

Trajanje:                                               Avgust – Septembar 2003

Ukupan budzet:                                                9.600,00 Eura

Donator:                                               IOM i Italian Cooperation – Local Technical Unit

Ciljna grupa:                                      150 – 170 porodica raseljenih lica sa Kosova u Srbiji i Crnoj Gori

Kratak opis:
Anketiranje porodica da li su zainteresovani za povratak, podaci o imovini

9). Direktna pomoc interno raseljenim licima sa Kosova, smestenim u podrucju Vranja i Bujanovca (2002)

Mesto:                                                  Vranje i Bujanovac

Trajanje:                                               2002

Ukupan budzet:                                    5.800,00 USD

Donator:                                              IOM – Medjunarodna Organizacija za Migraciju

Kratak opis:
Glavni cilj projekta bio je poboljsanje sposobnosti raseljenih lica sa  Kosova u svrhu njihove pripreme povratak na Kosovo i za sto uspesniju integraciju  u lokalnu ekonomsku zajednicu. 165 polaznika se obucavalo za razlicite zanate i zanimanja i uspesno zavrsili obuku. Svi polaznici koji su se odlucili za neko od zanimanja koje ukljucuje obradu i pripremu zivotnih namirnica, dobili su sanitarne knjizice, kao preduslov za zapocinjanje aktivnosti. IOM je platio sve troskove medicinskih pregleda, analiza i izdavanja dokumenta. Narodni Univerzitet je kroz ovaj projekat omogucio o svome trosku i vanredno polaganje razreda za polaznike koji nisu zavrsili osnovnu skolu.

10.) “Da Vidimo”: Kolekcija audio i video kaseta- Video Klub  u kolektivnom centru Selova (2001-2002)

Mesto:                                                  Selova, opstina Kursumlija

Trajanje:                                               2001 –2002

Ukupan budzet:                                    11.000.000 ITL

Donator:                                              Provincija Piza, Udruzenje za mir iz Pontedere, ICS mreza

Kratak opis:
Uspostavljanje Video Kluba u kolektivnom centru Selova. Klub je otvoren za sve stanovnike kolektivnog centra i oni su ga istovremeno i odrzavali i vodili. Pored video kaseta i audio kaseta svim izbeglicama su bile dostupne i novine, knjige, TV sala i muzicka soba. U saradnji sa lokalnom bibliotekom organizovani su susreti, promocije i predavanja.

11.) Rehabilitacija i nabavka opreme za Institut za slepe “Zbrinjavanje” (2001)

Mesto:                                                 Pancevo

Trajanje:                                               2001

Ukupan budzet:                                     84.500,00 DM

Donator:                                               Italijanska Ambasada, Cooperazione Italiana

Kratak opis:
“Zbrinjavanje” je jedini Institut u Srbiji koji obezbedjuje adekvatnu pomoc za slepe i slabovide ljude u Srbiji. Zbog oronulosti zgrada nisu bili u mogucnosti da adekvatno sprovode svoje aktivnosti. Projekat se sastojao i rehabilitaciji objekta i nabavci adekvatne opreme.

12.) Podrska “Srcu” (Institut za mentalno retardirane osobe) (2001)

Mesto:                                                  Jabuka, Pancevo

Trajanje:                                               2001

Ukupan budzet:                                    75.500,00 DM

Donator:                                               Italijanska Ambasada, Cooperazione Italiana

Kratak opis:
Cilj projekta je bio podrska Instituta „Srce” i njegov povratak ka normalnim psiho-terapeutskim i didaktickim aktivnostima kroz renoviranje i rehabilitaciju strukture i trening lokalnog osoblja.

13.) Renoviranje kolektivnih centara i podela pomoci za izbegla i raseljena lica (2001)

Mesto:                                                  Pancevo i Nis

Trajanje:                                               2001

Ukupan budzet:                                   140.000,00 USD (Nis) i 130.000,0 USD (Pancevo)

Donator:                                               UNDP

Kratak opis:
Renoviranje vodovodnog, kanalizacionog sistema i centralnog grejanja u kolektivnim centrima (Hotel “Srbija”); razvoj odrzivih aktivnosti (uzgoj povrca i male farme u obliznjim kolektivnim centrima); nabavka bicikala za decu u kolektivnim centrima,  snabdevanje sa potrebnim materijalom za edukativne aktivnosti.

14.) Treninizi za Doktore Stomatologije

Mesto:                                                 Veliki Rit – Novi Sad, Beograde – Velika Kopasnica, Selova i Kursumlija)

Trajanje:                                               Decembar 2000 – Decembar 2001

Ukupan budzet:                                    ICS je volonterski podrzao akciju

Donator:                                               Udruzenje Stomatologa Italije – Cooperazione Dentisti Italiani

Kratak opis:
Cilj treninga organizovanih od strane italijanskih stomatologa je bio unapredjenje teoretskog znanja i prakticnih vestina. Treninzi su bili posebno fokusirani na oralnu higijenu i prevenciju i stomatolozi su volonterski pregledali izbegla i raseljena lica u kolektivnim centrima i odrzali predavanja oralnoj higijeni.

15.) Mikro-kreditiranje ugrozenih kategorija u Juznoj Srbiji 2000-2001

Mesto:                                                  Sokobanja i Svrljig

Trajanje:                                               2000-2001

Ukupan budzet:                                    300.000.000 ITL

Donator:                                              privatni donatori, italijanske lokalne vlasti, Banka Etika (Fondacija Koros, Etimos), ICS mreza

Kratak opis:
Projekat se sastojao iz dve faze i bio je namenjen ugrozenim kategorijama stanovnista-poljoprivednim proizvodjacima koji nisu imali adekvatan pristup bankarskim ustanovama niti trzistu i uglavnom su bili orijentisani ka crnom trzistu. U prvoj fazi poljoprivredni proizvodjaci su prosli niz treninga: kako da naprave biznis plan, kako da organizuju proizvodnji i kako da pristupe trzistu, kako da poboljsaju kvalitet svojih produkata. U drugoj fazi projekta je formirano Udruzenje poljoprivednih proizvodjaca, osnovan je Tehnicki Komitet koji je zaduzen za procenu zahteva za kreditiranje, odobravanje kredita iz zajednickog Garancijskog Fonda, monitoring kreditiranih. Garancijski Fond je stvoren Donacijom italijanskih partnera i lokalnih samouprava Svrljiga i Soko Banje i u prvoj godini je podijeljeno preko 30 kredita u svakoj opstini.

16.) Città-Città (Grad-gradu) 2001

Mesto:                                                  Nis i Pancevo

Trajanje:                                               2001

Ukupan budzet:                                    50.000,00 USD

Donator:                                               UNOPS i italijanske lokalne i regionalne vlasti

Kratak opis:
Program Decentralizovane Kooperacije ukljucuje razlicite razvojne programe (socijalne, zdravstvene, finansijske, obrazovne, iz oblasti ljudskih prava, demokratizacije) ciji je cilj povezivanje lokalnih zajednica u Italiji i na Balkanu.

17.) “Koraci ka osnivanju Localne Agencije za  Demokratiju  u Nisu”(2001)

Mesto:                                                      Nis, Kraljevo, Kragujevac i Leskovac

Trajanje:                                               2001

Ukupan budzet:                                    38 480,00 Eura (ICS dio ukupnog projekta)

Donator:                                               Association of Local Democracy Agencies, Savet Evrope

Kratak opis:
Projekat je imao za cilj razvoj civilnog drustva, jacanje demokratskog procesa,  promovisanje gradjanske participacije u javnom i politickom zivotu lokalnih zajednica, saradnju sa lokalnim institucijama, borbu protiv rasiznma, netolerancije i ksenofobije kroz metode ne nasilnog resavanja konflikata, unapredjenje medjuetnickih odnosa, ohrabrenje mikro-ekonomskih projekata. U okviru projekta je organizovana skola civilnog drustva, treninzi lokalne administracije, medjunarodna i regionalna razmena, seminari, informativne kampanje i umrezavanje.

18.) Projekti rekonstrukcije i rehabilitacije objekata u Juznoj Srbiji 2001

Mesto:                                                      Presevo i Bujanovac

Trajanje:                                               2001

Ukupan budzet:                                    633.153,82 DM

Donator:                                               Italijanska Vlada – Cooperatione Italiana

Kratak opis:
Aktivnost je realizovana sledeci principe neutralnosti prema razlicitim etnickim grupama, kao podrska programu Koordinacionog Tela za iznalazenje mirnog resenja za krizu nastalu na podrucju Juzne Srbije (tzv. “Covicev plan”) i podrska lokalnog ekonomskog razvoja. Sve aktivnosti su realizovanie u bliskoj saradnji sa lokalnim vlastima. Sprovedene su sledece aktivnosti: – rekonstrukcija 4 km kanalizacione mreze u Presevu, – rekonstrukcija centralnog grejanja u srednjoj skoli “25. Maj” u Presevu, – opravak i rekonstrukcija toaleta u Domu Zdravlja u Bujanovcu, – rekonstrukcija osnovne skole “Branko Radicevic” u selu Rakovac (Bujanovac); – rekonstrukcija krova i izgradnja dodatnih prostorija u osnovnoj skoli “Muhared Kadriu” u Velikom Trnovcu (Bujanovac).

19.) Program Psiho-socijalne podrske i malih dohodovnih aktivnosti za izbeglicku populaciju u FRJ (1996-2000)

Mesto:                                                      29 opstina Jugo-Istocne Srbije (Centralna Kancelarija Nis)

Trajanje:                                               1996 -2001

Ukupan budzet:                                    1.432.000,00 USD

Donator:                                               UNHCR

Kratak opis:
Projekat je obuhvatao tri segmenta: Bazicne bezkamatne Mikro-kredite za zapocinjanje malih dohodovnih aktivnosti, Pomoc u materijalnim dobrima za naugrozeniju izbeglicku populaciju i organizovanje strucnog osposobljavanja. Kao krajnji rezultat projekta odobreno 700 Mikro kredita (2123 indirektnih korisnika), podeljeno je 300 Grantova (pomoci u materijalnim dobrima) i vise od 900 izbeglih i raseljenih lica je zavrsilo strucno osposobljavanje i dobilo strucnu pomoc u trazenju zaposlenja

20.) Obrazovne aktivnosti za rizicne grupe dece  (1997-1998)

Mesto:                                                     Beograd

Trajanje:                                               1997 -1998

Ukupan budzet:                                    35.000,00 USD

Donator:                                               Italijanska opstina Calderara, Bologna.

Kratak opis:
Organizovanje razlicitih radionica: likovne, literarne, plesne, muzicke i ekoloske za 50-toro  napustene dece i 60-toro dece iz izbeglicke populacije. Projekat se sprovodio u Domu za nezbrinutu decu „J.J. Zmaj” u Beogradu

 

 

0 Komentara