06/02/2023

Dom kulture Roma Leskovac

Dom kulture Roma Leskovac osnovan je 1997. u obliku javne kulturne institucije. Inače, objekat u kome je smešten Dom kulture sagrađen je 1974., za kulturno-umetničke aktivnosti, kao i aktivnosti iz dela obrazovanja i informisanja, u cilju poboljšanja životnih uslova Roma u Leskovcu, uz negovanje tradicije i kulturne baštine Roma.

U okviru Doma kulture Roma Leskovac, svoje aktivnosti sprovodi nekoliko udruženja građana:
• Društvo Roma Leskovac,
• Kulturno-umetničko društvo „Šefket Ibraimović“
• Udruženje Roma penzionera,
• Udruženje trgovaca tekstilno-tehničke robe,
• Udruženje mladih
• Fudbalski klub „Veternica“
• Sportski klub „Rom“ Leskovac

Najznačajnije aktivnosti kojima se ove organizacije bave jesu rad sa decom i omladinom. Naš dugoročni cilj je osnivanje obrazovnog-vaspitnog centra za romsku decu, kao i pokretanje dvojezičnog časopisa „Jaga“ (vatra) za Rome južne Srbije.

Dom kulture Roma izdavač je dve zbirke pesama na romskom i srpskom jeziku, pod nazivom „Lutao sam lutao“ i „Nas je mnogo Roma“. Dom kulture Roma je i partner Italijanskog konzorcijuma za solidarnost na sprovođenju program namenjenog žrtvama nacističkog terora. Uz podršku IOM, realizujemo projekat podrške Romima – žrtvama nacističkog progona. Projekat obuhvata 300 korisnika, koji dolaze u Centar za pravne savete i koji koriste usluge advokata i lekara. Korisnici u okviru projekta dobijaju lekove koji se inače ne mogu nabaviti besplatno, naočare, zubne proteze, slušne aparate, pakete hrane i higijenskih sredstava, drva za ogrev, a najugroženiji i hitnu finansijsku pomoć.