06/02/2023

Društvo za edukaciju Roma – Surdulica

Društvo za edukaciju Roma – Surdulica je nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je osnovni cilj da okupi građane koji žele bolje sutra Romima, bez obzira na njihovu pripadnost, veru i veroispovest.

Osnovni zadatak Drustva je da: pruža pomoć svoj deci u obrazovanju i edukaciji kroz razna predavanja, seminare, radionice i dopunske nastave, pruža informacije svim članovima o zapošljavanju i samozapošljavanju, organizuje razna predavanja iz oblasti zdravstvene zaštite, zaštite čovekove životne sredine i radi na ekološkom obrazovanju Romske populacije u romskim naseljima i široj lokalnoj zajednici.

Društvo za edukaciju Roma – Surdulica svoje aktivnosti sprovodi u partnerstvu sa više organizacija civilnog društva. Sa Udruženjem građana ’’Pomoć deci’’ iz Beograda sprovodi projekat ’’Poboljšanje obrazovanja Roma juga Srbije’’ gde je angažovano 17 romskih asistenata raspoređenih po osnovnim školama i u predškolskim ustanovama na implementaciji pripremnog predškolskog programa. Pored toga, Društvo je više od dve godine učestvovalo u sprovođenju projekta ’’Uključivanje romske dece u multietničke grupe“ finansiran od strane Romskog Edukativnog Fonda iz Budimpešte. Kao implementarni partner Italijanskog Konzorcijuma za Solidarnost (ICS), Društvo je učestvovalo na implementaciji IOM-ovog projekta „Inkluzija starih Roma kroz socijalnu interakciju“ finasiranog od strane nemačke fondacije „Sećanje, Odgovornost, Budućnost“. Ostvarena je i saradnja sa Lokalnom samoupravom gde je zajednički osmišljen i od strane opštine finansiran i zajednički sproveden projekat „Bolja priprema za školu“. Kao implementarni partner lokalnoj samoupravi Surdulica i Sveučilištu lokalne samouprave Radomir iz Bugarske, Društvo je učestvovalo u sprovođenju ogledalo projekta ’’Prvi korak čišćenja i uređenja seoskih romskih naselja’’ Srbije i Bugarske, finansiran od strane EAR-a. Sa zdravstvenim centrom – Surdulica implementiran je projekat „Preventivna zdravstvena zaštita Roma’’ koji je finansiralo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.