06/02/2023

Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac

Društvo za razvoj kreativnosti je nevladina organizacija iz Aleksinca, osnovana 11. februara 1997. godine sa ciljem kreativnog razvoja, stvaralaštva i edukacije dece i omladine. Osnovne aktivnosti organizacije su radionice, treninzi, seminari, psihosocijalna podrška, humanitarne i socijalne akcije, itd. Kroz programe organizacije, od osnivanja do sada, prošlo je više od 4000 mladih i preko 1500 odraslih članova. Trenutno, organizacija ima 40 aktivnih članova, saradnika na projektima i volontera, i preko 300 korisnika svojih programa. Organizacionu strukturu čine Skupština, Upravni odbor i timovi za edukaciju, psihosocijalnu podršku i socijalne akcije. Prostorije organizacije su otvorene svakog dana i nalaze se u ul. Drakčeta Milovanovića 14 u Aleksincu.

Organizacija je u svom sedmogodišnjem radu realizovala više većih projekata za decu i mlade, ali i ostale građane, kao što su: „Otvoreni klub“, Radio emisija „Mladi za mlade“, objavljivanje časopisa „Windows“ i „Izazovi“, dramska radionica „Igrom protiv nasilja“, „Program psihosocijalnih radionica za izbegla i raseljena lica“ iz oblasti jezika, drame, računarstva, prevencije bolesti zavisnosti, program podsticanja aktivizma „Građanski forum“ i „Otvoreni razgovori o…“, projekat „Kulina“ sa radionicama za decu ometenu u razvoju i seminarima za nastavnike Specijalne osnovne škole u Aleksincu i radnike Doma za ometena lica u Kulini, radio emisija na romskom i srpskom jeziku „Romano dive“, radionice psihosocijalne podrške i ručnih radova za stara lica iz kolektivnih centara, Zdravstveni i socijalni program za stare Rome, Program obuke za traženje posla za nezaposlene, Program „Računari u nastavi“ koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, itd

Donatori koji su pomogli realizaciju ovih projekata su: Fond za otvoreno društvo, Italijanski konzorcijum za solidarnost, UNHCR, IOCC, OXFAM, IOM, Svetska banka.

Pored navedenih projekata, organizacija je realizovala i obuke iz oblasti socijalnih veština, menadžmenta, volonterizma, informatike, stranih jezika, itd. kako za mlade, tako i za odrasle građane aleksinačke, sokobanjske i niške opštine.

PROJEKTI U 2004.

 

1. Projekat „Naši dani“ traje kontinuirano od 2000. godine i ima za cilj pružanje psihosocijalne podrške izbeglim i raseljenim licima iz kolektivnih centara putem radionica za decu i mlade i radionica za stara lica. Ovaj projekat naša organizacija realizuje kao lokalni partner Italijanskog konzorcijuma za solidarnost iz Niša.

Projekat obuhvata ukupno 9 radionica. Od radionica za decu i mlade realizuju se: Igraonica – Crtana videoteka, Dramska radionica „Maštovizija“, „Kvizomanija“, Računarska radionica i radionice iz Programa prevencije bolesti zavisnosti koje se rade u kolektivnim centrima Aleksinca, Bele Palanke i Leskovca. Od radionica za stare realizuju se ukupno 5 radionica ručnih radova i psihološkog sadržaja. Programe radionica realizuje ukupno 7 radioničara. Projekat ima blizu 200 direktnih korisnika, a podržan je od strane UNHCR i Italijanskog konzorcijuma za solidarnost.

2. Projekat „Društveni klub za stare Rome“ je počeo aprila 2003. sa ciljem organizovanja aktivnosti za stare Rome iz Aleksinca koji su preživeli holokaust. Za ove namene obezbeđen je i opremljen poseban prostor od 70 m2 u ulici Skopskoj 2, u Aleksincu, koji je otvoren svakog dana od 16 do 20 sati.

Projekat obuhvata socijalni i zdravstveni program, kao i podelu humanitarne pomoći za 90 direktnih korisnika. Naša organizacija je jedan od četiri lokalna partnera, a nosilac projekta je Italijanski konzorcijum za solidarnost. Projekat podržava Međunarodna organizacija za migracije IOM.

3. Projekat „Obuka nezaposlenih da traže posao“ ima za cilj edukaciju i jačanje samopouzdanja nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, i njihovo osposobljavanje da samostalno traže posao. Program obuhvata psihosocijalnu podršku i teme iz oblasti izrade CV, ponašanja za vreme intervjua, volonterskog rada, probnog rada, preduzetništva, itd. Programom je obuhvaćeno 100 lica sa evidencije nezaposlenih, i realizuju ga psiholozi, sociolozi i pravnici. Ovaj projekat finansira Svetska banka.

Organizacija ima dobru saradnju sa svim relevantnim subjektima u lokalnoj zajednici i često je zastupljena u lokalnim medijima.