06/02/2023

Đurđevdan Bela Palanka

Udruženje građana „Đurđevdan“ deluje na teritoriji opštine Bela Palanka od 2001., sa ciljem da romskom i neromskom stanovništvu na teritoriji opštine pomogne u obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom aspektu života. U realizaciji projekata trenutno je angažovano 19 osoba različitih obrazovnih profila i starosne dobi, ali svi sa jedinstvenim ciljem – pomoći onima kojima je pomoć zaista potrebna.

Projektom „Savetovalište za romske majke i decu do tri godine starosti i decu sa posebnim potrebama“ koji je finansirao UNHCR, bilo je obuhvaćeno 220 dece do tri godine i 30 dece sa posebnim potrebama. Program je u saradnji sa ICS-om realizovao medicinski tim od dva lekara, dve medicinske sestre i psihologa. Svrha ovog projekta je bila edukacija i prevencija, kao i osnaživanje romske dece i njihovih majki.

Udruženje „Đurđevdan“ radi na sprovođenju programa namenjenog žrtvama nacističkog terora, koji obuhvata stare Rome, rođene pre 09. 05. 1945., pod donatorstvom IOM-a i u saradnji sa ICS-om. Program obuhvata 100 korisnika sa kojima radi lekar, medicinska sestra i domaćin kluba. Pored pomoći u lekovima, hrani, higijenskim sredstvima, ogrevnom drvetu i hitnoj finansijskoj pomoći, pruža im se mogućnost druženja i vraćanja samopoštovanja, kao i obogaćivanja društvenog života. Za njih se organizuju izleti, kao i kreativne radionice u socijalnom klubu.

Projekat „Razvojno obrazovni centri na jugu Srbije“, koji finansira UNICEF, delom se realizuje u Beloj Palanci. Projektom je obuhvaćeno 80 dece sa kojima rade četiri profesora razredne nastave i dve vaspitačice sa svojim romskim asistentima. Ova „Mala škola“ obuhvata decu od tri do petnaest godina pretežno romske populacije. Organizovano je više priredbi i javnih nastupa, što je doprinelo osnaživanju i razvijanju kreativnosti ove dece. Deca su pohađala i rekreativnu nastavu u Bogovađi, što je mnogima bilo prvo putovanje van mesta življenja.

Projektom koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete i sporta i angažovanjem članova razvojnog tima „Đurđevdana“, 30 romske dece je za vreme zimskog raspusta 2004. godine boravilo u Sokobanji. Ovo je bila nagrada deci koja su pokazala vrlo dobar i odličan uspeh u školi.

U prethodnom periodu, članovi „Đurđevdana“ su organizovali, a i sami bili učesnici velikog broja seminara. U saradnji sa „Timočkim klubom“ iz Knjaževca i Građanskom čitaonicom „Pirgos“ iz Pirota učestvovali smo u pripremi izrade projekta „Strategija za smanjenje siromaštva Roma“, kao i „Građanskog Foruma“, izrade strateškog akcionog plana opštine Bela Palanka i još nekoliko projekata vezanih za razvoj lokalne zajednice.

U saradnji sa „Prijateljima dece Srbije“ i osnovnom školom u Beloj Palanci zadnjih par godina nosioci smo aktivnosti Dečje nedelje, kao i seminara namenjenih vaspitačima, učiteljima i profesorima u našoj opštini.

Članovi „Đurđevdana“ aktivno učestvuju u radu lokalnih odbora za saradnju sa CHF-om u mesnim zajednicama Dolac i Bela Palanka u izradi projekata vezanih za infrastrukturu, kao i sam razvoj ovih mesnih zajednica.

U dosadašnjem radu, udruženje je sarađivalo i još uvek sarađuje sa međunarodnim agencijama i nevladinim organizacijama, poput UNICEF-a, UNHCR-a, IOM-a, CHF-a, koje su bile donatori projekata koje smo u saradnji sa ICS-ovom kancelarijom u Nišu, „Zdravo da ste“ iz Beograda, „Pirgosom“ iz Pirota, „Timočkim klubom“ iz Knjaževca realizovali.