06/02/2023

Narajan Preševo

Multikulturalni centar „NARAJAN“ osnovan je 2000. godine kako bi se afirmisala i emancipovala romska populacija na poljima javnog, političkog, društvenog, obrazovnog, kulturnog, informativnog rada, istraživačkog rada na polju romskog jezika, književnosti, istorije i romskog narodnog blaga. Udruženje je nestranačko, nevladino i neprofitno. Sarađujemo sa univerzitetima, stručnim udruženjima, ministarstvima, SANU i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave naučnim, stručnim i istraživačkim projektima u oblastima obrazovanja, vaspitanja, kulture Roma. Kroz razne vidove saradnje sa njima zalažemo se za afirmaciju i integraciju Roma, ostvarivanje njihovih ljudskih prava, očuvanje njihovog identiteta, istorije, jezika i kulture.

Centar je dobio ime inspirisano predanjem o stvaranju sveta iz indijske mitologije. Prema predanju tvorac sveta je Brahma, koji je poznat i kao Narayana, što znači stvaranje i novo rađanje, kao i duhovni preporod.

Projekti koje smo realizovali

Prvi projekat „Problem i mogućnosti školovanja dece Roma“ (2000. god.) za cilj je imao predškolsku pripremu romske dece za nastavu u osnovnoj školi. Rad sa decom odvijao se šest meseci u dečijem vrtiću u Preševu. Rezultati koje smo postigli u radu sa decom ukazali su na značaj pripreme romske dece za polazak u školu i potrebu da se sa tim aktivnostima nastavi. Na žalost, po okončanju projekta nismo naišli na razumevanje lokalne samouprave koja nije podržala naš zahtev da se sa aktivnostima nastavi u prostorijama vrtića, već je realizacija projekta nastavljena u privatnim prostorijama. Projekat je realizovan u saradnji sa UMKOR-om.

Zatim je realizovan projekat „Dopunska nastava iz srpskog jezika i matematike u višim razredima osnovne škole“ za romsku decu (2001). Takođe je izvođena dopunska nastava sa učenicima nižih razreda iz svih predmeta iz kojih su pokazivali slab uspeh. Deci je gradivo objašnjavano na njihovom maternjem jeziku. Projekat je postigao zavidan uspeh koji se ogleda u tome da nijedno romsko dete nije ponovilo razred, što je ranije bila redovna pojava. Ovaj projekat je podržala ambasada Holandije dok je njihov partner bio Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP).

Naš Centar je organizovao „Susret romskih književnih stvaralaca – Pomirenje“ u Vranju, 2002. godine. Na skupu su razmatrana pitanja standardizacije romskog jezika i doprinosa romskih književnika i pesnika ovoj problematici. Zamisao je bila da se, sa jedne strane, nanovo pokrenu pitanja standardizacije romskog jezika, i, sa druge strane, pokaže stvaralaštvo pojedinaca na romskom jeziku. Među učesnicima skupa bila je i prof. dr Svenka Savić. Održavanje skupa omogućio je Fond za otvoreno društvo.

Posle uspešno održanog skupa sledio je rad na knjizi „Pomirenje“ u kojoj se razmatraju pitanja standardizacije romskog jezika. Knjiga je objavljena na romskom i srpskom jeziku 2003. godine uz pomoć Fonda za otvoreno društvo.

Narajan učestvuje u realizaciji projekta „Kultna mesta i kultura smrti“ koji obuhvata istraživanja u mestima jugoistočne Srbije. Šef istraživačkog tima je Prof. Dr Dragoljub B. Đorđević iz Niša. Projekat traje tri godine. Naš koordinator Ibrahim Osmani zadužen je za istraživački rad u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Održane su javne tribine i štampane knjige sa istraživačkim materijalom na srpskom, romskom i engleskom jeziku. Fond za otvoreno društvo iz Budimpešte finansirao je projekat.

U toku je realizacija projekta pripreme predškolske dece za uključivanje u redovan školski sistem. Cilj projekta je da deca savladaju nastavni (srpski) jezik što će im omogućiti nesmetano i uspešno pohađanje nastave u školi. Deca koja su prošla kroz pripremno odeljenje sa uspehom su nastavila školovanje i nijedno dete nije ponovilo razred. Projekat se realizuje od 2003. godine u saradnji sa Italijanskim konzorcijumom za solidarnost, izvršnim partnerom UNHCR-a.