06/02/2023

Omladinski forum za edukaciju Roma (OFER) – Bujanovac

Omladinski Forum za Edukaciju Roma (OFER) osnovan je kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija 2002 godine u Bujanovcu. Forum je osnovala grupa mladih ljudi i entuzijasta koja nezadovoljna položajem romske omladine i dece osniva organizaciju sa željom i ciljem da svojim radom dovede do promena.

Radi svojih ciljeva, OFER se zalaže za: povećanje nivoa obrazovanja romske zajednice kroz edukaciju, povećanje nivoa informisanosti Roma, prikupljanje podataka o kršenju ljudskih prava posebno prava nacionalnih manjina, zaštitu ljudskih prava delovanjem kroz institucije, razvoj ekološke svesti, razvoj sporta kod mladih i očuvanje i razvoj kulture kod Roma. U svom dosadašnjem radu OFER je sproveo niz projekata koji su imali za cilj edukaciju Roma, borbu protiv trgovine ljudima, zaštitu ljudskih prava i poboljšanje zdravstvenog statusa Roma u opštini Bujanovac.

OFER je aktivno učestvovao u projektu Informativne kampanje za izbor Nacionalnog Saveta Romske nacionalne zajednice u opštinama Vranje i Bujanovac pod pokroviteljstvom OSI Budimpešta. Sproveo je niz projekata za mlade kao što su projekat „Ostaviti trag“ finansiran od strane Koordinacionog tela vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, projekat „Edukacijom mladih do znanja o ljudskim pravima“ finansiranim od strane OSI Budimpešta, projekat „Aktivator – Akcelerator“ podržan od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i organizovao akciju podele besplatnih udžbenika za decu iz ranjivih i socijalno ugroženih grupa.

OFER je i partner Italijanskog konzorcijuma za solidarnost na sprovođenju programa namenjenog starim Romima žrtvama nacističkog terora, koji je u periodu 2008-2009 obezbeđivao psiho-socijalnu, pravnu i medicinsku pomoć, obezbeđivao pakete hrane i higijene za 280 korisnika opštine Bujanovac. Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije za migraciju (IOM) a finansiran je od strane nemačke fondacije “Sećanje, odgovornost i budućnost”.