06/02/2023

Pralipe Pirot

KIC Pralipe – Pirot je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano 20. 06. 2001. godine. Aktivisti ove organizacije žele da svojim radom doprinesu osnaživanju romske populacije i stvaranju uslova za integraciju Roma u društvenu zajednicu.

Ciljevi KIC-a Pralipe su:
• edukacija i poboljšanje opštih uslova života Roma,
• edukacija žena i dece,
• stvaranje uslova za brže i bolje savlađivanje jezika nastave
• stvaranje uslova za predškolsko obrazovanje romske dece,
• rad na bržem zapošljavanju Roma,
• očuvanje kulture i tradicije Roma
• organizovanje emisija o Romima na TV-u i radiju
• afirmacija zdravog načina života kroz sport

Grad Pirot nalazi se na jugoistoku Srbije, 70 km od Niša i 35 km od bugarske granice. To je po prostranstvu najveća opština u Niškom regionu, a treća u Srbiji. Prostire se na preko 1.200 km2, sa 73 naselja u kojima živi preko 55.000 stanovnika. Prema podacima KIC Pralipe, u pirotskoj opštini živi 2.400 do 2.700 Roma. Prema rezultatima ankete urađene u saradnji sa Prof Dr Dragoljubom Đorđevićem, 10% ispitanih Roma živi samo od socijalne pomoći.

Udruženje je organizovalo obrazovne aktivnosti iz oblasti ekologije i očuvanja životne sredine. Pokrenulo je niz aktivnosti čiji je cilj komunalno uređenje romskog naselja. Učestvovalo je, zajedno sa ostalim nevladinim organizacijama iz Pirota, u antikorupcijskoj kampanji. Takođe, iniciralo je i raspravu o Zakonu o nacionalnim manjinama i Strategiji za smanjenje siromaštva na lokalnom nivou. Organizovali smo dva konsultativna sastanka na temu „Potencijali romske populacije u Strategiji za smanjenje siromaštva“, gde su predstavnici romskih organizacija, lokalne samouprave i javnih institucija diskutovali na ovu temu i formulisali predloge za osnaživanje romske populacije.

U cilju poboljšanja obrazovnog statusa Roma, udruženje pomaže romskim studentima kod prijavljivanja za stipendije koje dodeljuje OSI Budimpešta. Do sada je 15 romskih studenata iz Pirota dobilo ovu stipendiju u iznosu od 500 do 1.000 USD godišnje.

Posebno izdvajamo Razvojno obrazovni centar koji je osnovan 1. avgusta 2002 godine u saradnji sa Društvom za unapređivanje romskih naselja, UNICEF-om, nemačkom vladinom organizacijom THV i lokalnom samoupravom. Ciljevi obrazovnog centra su priprema dece za školu, kompenzatorni program za školsku decu, podizanje nivoa znanja jezika nastave i integracija romske dece u zajednicu. U centru rade 2 vaspitača, 2 pomoćnika vaspitača i 4 učitelja (svi oni uzeti su sa Zavoda za zapošljavanje). Trenutno u centru ima oko 150 polaznika.

U saradnji sa Italijanskim konzorcijumom za solidarnost, realizovali smo projekat preventive i zdravstvene edukacije majki i dece do 5 godina, uz finansijsku podršku UNHCR. Posebna pažnja posvećena je vakcinaciji dece, slučajevima hroničnih i naslednih bolesti, deci sa posebnim potrebama, kao i edukaciji žena za prevenciju i rano otkrivanje bolesti reproduktivnih organa.

Uz podršku IOM, a u saradnji takođe sa ICS-om, realizujemo projekat podrške Romima – žrtvama nacističkog progona. Projekat obuhvata 140 korisnika, koji dolaze u Društveni klub, i koji koriste usluge lekara, dobijaju lekove koji se inače ne mogu nabaviti besplatno, naočare, zubne proteze, slušne aparate, pakete hrane i higijenskih sredstava, drva za ogrev, a najugroženiji i hitnu finansijsku pomoć. Ipak, aktivnosti koje privlače najviše pažnje jesu izleti, posete drugim klubovima koji rade u okviru istog projekta, turniri u šahu i drugim društvenim igrama, ručni radovi, itd.

Predstavnici KIC Pralipe učestvovali su na brojnim skupovima, forumima i seminarima o položaju manjina, problemima Roma, i razvoju civilnog sektora uopšte.

Realizaciju projekata KIC Pralipe pomagale su fondacije: Fond za otvoreno društvo Beograd, OSCE, USAID, UNICEF, IOM, ICS, UNHCR, Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije i nemačka vladina organizacija THV.