06/02/2023

Projekti

Oltre confine
Grupa italijanskih aktivista organizacije „Oltre Confine“ iz grada Cernusco sull Naviglio je 2000. godine prikupila sredstva i pokrenula inicijativu za
Read more.
Stručno osposobljavanje izbeglica adolescenata
Organizacija „Oltre Confine“ iz grada Cernisco sull Naviglio obezbedila je sredstva za finansiranje jednog specifičnog projekta, koji je omogućio ICS-u
Read more.
Mediateca Motel Atina
U leto 2000., u grupi italijanskih volontera koji su proveli dve nedelje u Nišu i jugoistočnoj Srbiji, u organizaciji „Lunarie“,
Read more.
Projekat „Da vidimo“ (Per vedere) – Medijateka Selova
U leto 2000., u grupi italijanskih volontera koji su proveli dve nedelje u Nišu i jugoistočnoj Srbiji, u organizaciji „Lunarie“,
Read more.
Dajmo doprinos za razvoj u Srbiji
Projekat mikro kreditiranja „Dajmo kredit za razvoj u Srbiji“ 2001. godine nastao je na inicijativu italijanskih partnera ICS-a, Koros Fondacije
Read more.
Pružanje humanitarno-socijalne pomoći starijim Romima, preživelim žrtvama nacističkog progona
Program humanitarne, psihosocijalne, pravne i medicinske pomoći starijim Romima, žrtvama nacističkog progona, sprovodi se od 17. aprila 2003. na inicijativu Međunarodne
Read more.
Obrazovni i rekreativni program za izbeglu, raseljenu i romsku decu
Program psihosocijalne podrške izbeglicama u kolektivnim centrima, čiji je donator UNHCR (Visoki komesarijat za izbeglice UN), počeo je da se
Read more.