06/02/2023

O udruženju

Udruženje romskih studenata – Ćidipe e Rromane Studentonengo nevladina je i neprofitna organizacija osnovana u decembru 2000. godine. Jedina je romska studentska organizacija u Srbiji i broji 40 članova.

Udruženje romskih studenata angažovano je na rešavanju osnovnih egzistencijalnih, obrazovnih, socijalno-zdravstvenih i kulturnih problema romske populacije. Projekte realizuju romski studenti, saradnici i volonteri. Kroz angažovanje volontera Udruženje nastoji da razvije pozitivan stav prema sticanju znanja kod Roma koji žive u naseljima sa nehigijenskim uslovima, i time omogući da stečeno znanje trajno ostaje u naseljima.

U proteklom periodu postignuti su značajni rezultati u rešavanju problema u nehigijenskim naseljima u oblasti preventivne zdravstvene zaštite, na polju opismenjavanja Roma, usmeravanju romske dece u institucionalni sistem obrazovanja, ublažavanju teških životnih uslova kroz mnogobrojne humanitarne i razvojne projekte.

Donatori projekta su: Ekumenska humanitarna organizacija, Duga, Tabita, Međunarodna dobrotvorna pravoslavna organizacija (IOCC), Fond za otvoreno društvo, UNHCR, Italijanski konzorcijum za solidarnost, Humanitarna organizacija Malteser, kao i državne institucije.

Projekti Udruženja romskih studenata:

Zdravstvena edukacija Roma : Cilj projekta je zdravstveno prosvećivanje i prevencija sa posebnom pažnjom usmerenom na dečiju populaciju uzrasta od 0 do 7 godina. (IOCC), 2001.godine. Tokom naših akcija zdravstvenog prosvećivanja, direktno na terenu, obuhvaćena je većina od ukupno 2500 stanovnika romskog naselja Veliki Rit koji su se priključivali aktivnostima. Akcije su bile usmerene na organizovano odnošenje smeća iz naselja i deratizaciju u saradnji sa JKP >Čistoća i .

Interesantan je podatak da je Veliki Rit naselje izgrađeno na nekadašnjoj deponiji iz kojeg godinama nije iznošen otpad, i da je kao takvo bilo nehigijensko, bez kanalizacije i vodovoda i predstavljalo žarište infekcija. Tokom projekta Zdravstvena edukacija Roma slika Velikog Rita je počela da se menja na bolje.

O tome govore sami stanovnici ovog naselja: – Bili smo svesni problema u ovom naselju, ali nismo znali kako da počnemo da ih rešavamo.

Univerzitet u očima Roma: Cilj je motivisanje dece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta za nastavljanje školovanja, te priprema za polaganje kvalifikacionih ispita za upis u srednje škole i fakultete . (Fond za otvoreno društvo), 2002. godine.

U realizaciji ovog projekta bile su uključene srednje škole, rektorat Novosadskog univerziteta, Sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku, Pokrajinski sekretarijat za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, nevladine romske organizacije, kao logistička podrška, i mediji.

Rezultati: 15 srednjoškolaca upisanih na Višu školu za vaspitače, 2 na Pravni fakultet, 1 na Elektrotehnički fakultet, 1 na Višu poslovnu školu, 9 osnovaca je upisano u srednje škole sa IV stepenom, koji su na taj način stekli mogućnost da kasnije upišu fakultet.

Zdravstvena zaštita Roma u naselju Bangladeš i Veliki rit . Ovaj projekat je sledio kao logičan nastavak projekta Zdravstvena edukacija Roma. Kao deo programa Integrativno zbrinjavanje Roma putem gradskih zdravstvenih struktura, Udruženje romskih studenata sprovodilo je pripremu vakcinacije dece kao i zdravstvenu edukaciju stanovnika. (Malteser), 2003,2004;

Romska škola u Velikom ritu: program podrške romskoj deci koja žive u Velikom ritu za uključivanje u redovan školski sistem. (UNHCR, ICS), 2004;

Project site: 
Novi Sad, Veliki Rit, Boze Kuzmanovica 44

Direct beneficiaries:

• 20 pre-school children
• 45 younger school children
• 30 children and youth aged between 9 and 18

Indirect beneficiaries: 
their families

Project aim:
continuous assistance to the children from socially deprived families.

Activities:

• the daily care for the children, in order to socialise them fully and successfully;
• the support to forming the working, hygienic and health, and other habits, through a permanent education of children and their families ;
• the support for the improvement of the performance in school and the regular attendance of school;
• teaching the illiterate Roma youth to write and read, as their education status greatly reduces their opportunities to find employment ;
• the enrolment of the Roma youth in the School for Adults, in order to finish the primary school and get the school certificate ;
• the interaction in solving the problems of education together with the inhabitants of the settlement, so that they change the role of an object for the one of an important subject of action

The work and cooperation with the parents means offering them the opportunity to follow the activities of their children and give suggestions and proposals. The parents are familiar with the aims of the activities and their advantages.

As part of the project, we organised visits to the theatres, cinemas, museums. These visits have a social and educational purpose.

The results so far: 

• Six children were enrolled in the first grade of the School for Adults ;
• Twelve children were enrolled in the first grade of the primary school; they got all the necessary school books and material ;
• UNHCR provide school bags and school material for the children;
• we organised the exchange of the school books among the children;
• we enrolled 76 children in the regular educational system;
• 25 children are being prepared for the enrolment in the first grade of the primary school;
• 30 children are attending the literacy classes;
• there are improvements in providing the personal documents of the parents and children necessary for the enrolment in school;
• thank to the good cooperation with ICS, the members of the Association got the necessary knowledge for providing the personal documents for Roma IDPs;
• our beneficiaries signed the agreement with ICS and Open University Novi Sad about the vocational training. Four young Romas attend the hairdressing course at the Open University;
• in July 2004, 17 children participated in the Ecological and Art Camp „Little Happy Colony“. The aim of the camp was the improvement of the quality of life of the children whose parents are not in a position to provide for a summer holiday. The colony achieved good results in the prevention of the destructive behaviour of the children towards nature and in general, in developing the feeling of belonging to the group, as well as the development of discipline and tolerance. It is planned to organise the colony every year.

The Delivery of Christmas Gifts (Duga, 2003)

The Delivery of School Material (Ecumenical Humanitarian Organisation, 2003)

The Delivery of Clothes and Shoes to the Inhabitants of Veliki Rit (Tabita, 2004)

The Protection of the Elderly in Veliki Rit – the aim of the project is the improvement of the living conditions of the elderly Romas who live alone (Malteser, 2004)

We would like to emphasise the need for cooperation between all the municipal institutions, government, and NGOs in solving the problems of education and health status of the inhabitants of Veliki Rit. Our role is to show, together with the inhabitants of Veliki Rit, that education and health of poor people, which are on a very low level in Veliki Rit, are directly related to the social and economic conditions in Veliki Rit.

Plans

Our plan is to break the chain ‘poverty – inability to be educated – illness’. We are of the opinion that education of Romas is the healthiest way of integration into the society. It is necessary to form a nucleus of young Roma enthusiasts who will create programmes for the most successful integration of Romas, assisted by Roma NGOs and government structures.

The association of Roma Students does not have its premises from which it could coordinate its activities related to the fulfilment of its mission – achieving the standards in the education, social, and the field of health.